top of page

SKÚSENOSTI A POZNANIE

Náš svet prechádza prerodom a všetci sa učíme pohotovo sa prispôsobiť. WellGiving uľahčuje tento proces samosprávam 

a preto väčšinu našich služieb ponúkame aj v digitálnej verzii.

Pracovníkom samospráv ponúkame možnosť vzdelávať sa a konzultovať aj v týchto oblastiach:

budget-17.png
tvorba VP-18.png
PENCIL-38.png
charita-27.png

Participatívny rozpočet

Tvorba verejných priestorov

Výzvy migrácie

Príprava komunitných projektov

Spolupracuje s nami:

Hotline Consultant

 Online konzultácie

(pravidelné stretnutie s odborníkom zamerané

na riešenie vášho konkrétneho projektu)

Giving a Presentation

 Zmiešaná forma vzdelávania

(e-learning spojený

s prezenčným školením)

Online Learning

Dotácie

(Stransparentnenie procesu poskytovania dotácii)

Work Desk

Webinár

(školenie v reálnom čase)

bottom of page