top of page
utopia_edited_edited.jpg

MANAŽMENT DOTÁCIÍ

Viac ako 15 rokov sa venujeme rozvoju korporátnej filantropie (poradenstvo, tvorba programov, administrácia grantov/ štipendií, poskytovanie systému EGRANT).
 

Viac ako 13 rokov poskytujeme finančnú pomoc rodinám s dlhodobo chorým dieťaťom, resp. v krízovej situácii vďaka štedrosti individuálnych darcov cez dakujeme.sk.

Okrem poznania potrieb ľudí v núdzi, rodín v neľahkej situácii, celého spektra neziskových organizácií, skúseností s tvorbou grantových programov, poskytujeme elektronický systém EGRANT subjektom, ktoré majú záujem manažovať si grantové programy nezávisle.

ADMINISTRUJEME PROGRAMY V OBLASTI:

ppl-24-24.png

Rozvoja komunít

envi-25.png

Ochrany životného prostredia

herit-26.png

Záchrany kultúrneho dedičstva

PENCIL-38.png

Umenia a kultúry

charita-27.png

Sociálne a charitatívne projekty

scholar-32.png

Štipendijné programy

EGRANT-28.png

Systém EGRANT je skvelý užívateľsky jednoduchý elektronický systém, ktorý sme vytvorili za účelom správy grantov/ dotácií/ štipendií/ rôznych žiadostí/ prihlášok a pod.

 

Systém tvoríme so spol. UI42 s.r.o. viac ako 10 rokov a neustále ho zdokonaľujeme.

bottom of page