MANAŽMENT DOTÁCIÍ

Viac ako 15 rokov sa venujeme rozvoju korporátnej filantropie (poradenstvo, tvorba programov, administrácia grantov/ štipendií, poskytovanie systému EGRANT).
 

Viac ako 13 rokov poskytujeme finančnú pomoc rodinám s dlhodobo chorým dieťaťom, resp. v krízovej situácii vďaka štedrosti individuálnych darcov cez dakujeme.sk.

Okrem poznania potrieb ľudí v núdzi, rodín v neľahkej situácii, celého spektra neziskových organizácií, skúseností s tvorbou grantových programov, poskytujeme elektronický systém EGRANT subjektom, ktoré majú záujem manažovať si grantové programy nezávisle.

ADMINISTRUJEME PROGRAMY V OBLASTI:

Rozvoja komunít

Ochrany životného prostredia

Záchrany kultúrneho dedičstva

Umenia a kultúry

Sociálne a charitatívne projekty

Štipendijné programy

EGRANT-28.png

Systém EGRANT je skvelý užívateľsky jednoduchý elektronický systém, ktorý sme vytvorili za účelom správy grantov/ dotácií/ štipendií/ rôznych žiadostí/ prihlášok a pod.

 

Systém tvoríme so spol. UI42 s.r.o. viac ako 10 rokov a neustále ho zdokonaľujeme.

WellGiving

Pomáhame samosprávam, komunitám, ľuďom, darcom, ktorí společně oživujú verejný priestor, vidia zmysel v skrášľovaní miest s rešpektom k prírode, v pomoci druhým, usilujú sa o lepšie susedské vzťahy, neboja sa postaviť za verejný záujem.

KONTAKT:

 

ADRESA:

Občianske združenie WellGiving

Partizánska 2

811 03 Bratislava

E-MAIL:

tvrdonova@dakujeme.sk

TELEFÓN:

+421 949 428 239