ADMINISTRUJEME PROGRAMY V OBLASTI:

Rozvoja komunít

Ochrany životného prostredia

Záchrany kultúrneho dedičstva

Umenia a kultúry

Sociálne a charitatívne projekty

Štipendijné programy

MANAŽMENT DOTÁCIÍ

  • Viac ako 15 rokov sa venujeme rozvoju korporátnej filantropie (poradenstvo, tvorba programov, administrácia grantov/ štipendií, poskytovanie systému EGRANT).
     

  • Viac ako 13 rokov poskytujeme finančnú pomoc rodinám s dlhodobo chorým dieťaťom, resp. v krízovej situácii vďaka štedrosti individuálnych darcov cez dakujeme.sk.

  • Okrem poznania potrieb ľudí v núdzi, rodín v neľahkej situácii, celého spektra neziskových organizácií, skúseností s tvorbou grantových programov, poskytujeme elektronický systém EGRANT subjektom, ktoré majú záujem manažovať si grantové programy nezávisle.

Systém EGRANT je skvelý užívateľsky jednoduchý elektronický systém, ktorý sme vytvorili za účelom správy grantov/ dotácií/ štipendií/ rôznych žiadostí/ prihlášok a pod.

 

Systém tvoríme so spol. UI42 s.r.o. viac ako 10 rokov a neustále ho zdokonaľujeme.

EGRANT-28.png

KONTAKT:

 

ADRESA:

Občianske združenie WellGiving

Partizánska 2

811 03 Bratislava

E-MAIL:

tvrdonova@dakujeme.sk

TELEFÓN:

+421 949 428 239