top of page

APLIKÁCIA HLAS = HLAS OBČANOV

 

Najlepšia možnosť ako zapojiť

občanov do rozhodovania.

schemy-37.png

Sprevádza

obyvateľov procesom participatívneho rozpočtu.

schemy-46.png

Umožňuje prijímať
nápady a zadania od
obyvateľov.

hlad-47.png

Umožňuje zapojiť
obyvateľov do rozhodovania formou
hlasovanie cez sms.

 

OBYVATEĽ HLASUJE
LEN 1 RAZ

schemy-48.png

LEGITIMIZUJE
PROCES.


Prináša do procesu
transparentnosť a
zvyšuje dôveryhodnosť.

bottom of page