top of page
EGRANT-28.png

Systém EGRANT je skvelý užívateľsky jednoduchý elektronický systém, ktorý sme vytvorili za účelom správy grantov/ dotácií/ štipendií/ rôznych žiadostí/ prihlášok.

Nesmierne šetrí čas. Uľahčuje prácu pracovníkom

s dotáciami/ grantmi.

 

Systematizuje žiadosti. Členom komisí umožňuje prečítať si/ resp. aj hodnotiť žiadosti priamo v systéme.

 

Exportuje data podľa potrieb.  Prijíma priebežné/ záverečné správy.

FUNKCIONALITY EGRANTU

1.

Umožňuje mať otvorených viacero výziev, resp. programov paralelne

2.

 Významne znižuje chybovosť - osobitne pori tvorbe rozpočtov, resp. výpočte miery spolufinancovania (upozorňuje na nesprávny výpočet)

3.

 Prijímať žiadosti o dotácie v elektronickej forme

4.

Obsah formulára a požadované prílohy Vám vytvoríme namieru podľa vášho zadania

5.

Vo formulári je možné predurčiť ktoré údaje

a prílohy sú povinné a nepovinné tzn., že žiadosť nie je možné odoslať pokiaľ nie je kompletne vyplnená, vrátane príloh!

6.

Žiadosť možno vrátiť predkladateľovi na doplnenie aj po odoslaní projektu  (tzn. znovu otvoriť).

7.

8.

 Systém prehľadne ukladá, archívuje údaje, kontakty, žiadosti, fotografie, prílohy. Tie je možné tlačiť, generovať v pdf, stiahnuť si zazipované.

V deň uzávierky sa systém uzavrie a ďalej neumožňuje  prijímať ďalšie žiadosti.

9.

Umožňuje mať otvorených viacero výziev, resp. programov paralelne

10.

Umožňuje vytvoriť prístup členom komisie  na hodnotenie možnosť si ich len prečítať). Hodnotitelia sa majú možnosť prihlásiť sa do systému cez meno a heslo a projekty hodnotiť podľa kritérií. Systém generuje export, to je zoznam projektov s celkovým výsledným hodnotením a tiež hodnoteniami jednotlivých členov komisie. (s hodnotiacimi kritériami i bez nich, tzn. že majú

11.

Umožňuje vpisovať si poznámky (tagy)

k jednotlivým projektom (na štýl lepiacich papierikov).

12.

Umožňuje vložiť do systému sumy odporúčané komisiami, ktoré následne schváli Správna rada/ resp. Zastupiteľstvo. Žiadatelia sú automticky notifikovaní o získaní podpory/ zamietnutí ich žiadosti.  

13.

Generuje zmluvy podľa mustry zmluvy, ktorú dodá právne oddelenie samosprávy. 

14.

Exportuje data zo žiadostí do rôznych druhov exportov (xls. tabuľky) podľa zadania pracovníka. Sú významnou pomocou.

15.

Prijíma záverečné správy, vyúčtovania. 

16.

Umožňuje notifikovať žiadateľov.

17.

Rieši GDPR a archivuje data. 

bottom of page