top of page
KNB1_edited.jpg

O NÁS

SPOLOČNE SO SAMOSPRÁVAMI TVORÍME:

schemay-30.png

Participatívne rozpočty

Sprevádzame procesom plánovania a počas realizácie participatívneho rozpočtu, tvorbou zásad/ pravidiel, poskytujeme aplikáciu Hlas občanov.

ppl-37.png

Komunitné programy – živé komunity

Realizujeme komunitné programy, ktorých zámerom je rozvíjať a podporovať aktívnych ľudí.

scholar-31.png

Poskytovanie grantov/ štipendií

Manažujeme grantové/ štipendijné programy.

schemay-29.png

Tvorba verejných priestorov

Príprava procesu a analýza miesta Mapovanie zainteresovaných skupín a aktérov Informovanie ľudí Vyhodnotenie a overovanie zistení Začiatok premeny verejného priestoru.

hlasovanie-33.png

Tvorba verejných politík

Poskytujeme aplikáciu pre zapájanie obyvateľov do tvorby verejných politík.

olitka-34.png

Facilitácia stretnutí/ procesov

Facilitujeme stretnutia tímov i stretnutia s verejnosťou, či už so zámerom informovať, zmapovať názory, získať spätnú väzbu, nastaviť procesy, stanoviť kritériá hodnotenia/ rozhodovania a pod.

mapovanie-35.png

Mapovanie

miesta spolu

s miestnou komunitou

Realizujeme kvalitatívne metódy zisťovania potrieb (hĺbkové rozhovory,...) medzi skupinami obyvateľov, iniciatívami, spolkami, s podnikateľmi, odborníkmi, ktorým záleží na premene priestoru a užívajú ho.

ppl-36.png

Rozvíjame ľudí v samosprávach – aktívnych ľudí

– mladých ľudí

Poskytujeme konzultácie od expertov Organizujeme workshopy a webinare. Mentoring.

"

Baví nás tvoriť.

 

Baví nás spolupracovať s ľuďmi, ktorým záleží na mieste, kde žijú.

 

Pomáhame samosprávam, komunitám, ľuďom, darcom, ktorí spoločne oživujú verejný priestor, vidia zmysel v skrášľovaní miest s rešpektom k prírode, v pomoci druhým, usilujú sa o lepšie susedské vzťahy, neboja sa postaviť za verejný záujem.

 

Vytvorili sme e-riešenia pre zapájanie ľudí do participatívnych procesov

i napriek pandémii.

"

bottom of page