Participatívny rozpočet (PR) je živý proces, v rámci ktorého samospráva umožní obyvateľom diskutovať a zapojiť sa do rozhodovania o časti rozpočtu, resp. o rozvoji obce/ mesta.

Venujeme sa rozvoju korporátnej filantropie a poskytujeme finančnú pomoc rodinám  v krízovej situácii.

To čo vonku, je aj dnu. To čo sa deje za našim plotom, resp. prahom sa nás tiež týka. Na to aby sa vo verejnom priestore udiali zmeny, keď kráčame ulicou, môžeme mať aktívny postoj a nenechať samosprávu v procese zmien osamotenú. 

 
 

 O NÁS

Baví nás tvoriť. Baví nás spolupracovať s ľuďmi, ktorým záleží na mieste, kde žijú.

 

Pomáhame samosprávam, komunitám, ľuďom, darcom, ktorí společně oživujú verejný priestor, vidia zmysel v skrášľovaní miest s rešpektom k prírode,

v pomoci druhým, usilujú sa o lepšie susedské vzťahy, neboja sa

postaviť za verejný záujem.

 

Vytyvorili sme e-riešenia pre zapájanie ľudí do participatívnych

procesov i napriek pandémii.

KONTAKT:

 

ADRESA:

Občianske združenie WellGiving

Partizánska 2

811 03 Bratislava

E-MAIL:

tvrdonova@dakujeme.sk

TELEFÓN:

+421 949 428 239