Participatívny rozpočet (PR) je živý proces, v rámci ktorého samospráva umožní obyvateľom diskutovať a zapojiť sa do rozhodovania o časti rozpočtu, resp. o rozvoji obce/ mesta.

To čo vonku, je aj dnu. To čo sa deje za našim plotom, resp. prahom sa nás tiež týka. Na to aby sa vo verejnom priestore udiali zmeny, keď kráčame ulicou, môžeme mať aktívny postoj a nenechať samosprávu v procese zmien osamotenú. 

Venujeme sa rozvoju korporátnej filantropie a poskytujeme finančnú pomoc rodinám  v krízovej situácii.