To čo vonku, je aj dnu. To čo sa deje za našim plotom, resp. prahom sa nás tiež týka. Na to aby sa vo verejnom priestore udiali zmeny, keď kráčame ulicou, môžeme mať aktívny postoj a nenechať samosprávu v procese zmien osamotenú. 

Venujeme sa rozvoju korporátnej filantropie a poskytujeme finančnú pomoc rodinám  v krízovej situácii.

Participatívny rozpočet (PR) je živý proces, v rámci ktorého samospráva umožní obyvateľom diskutovať a zapojiť sa do rozhodovania o časti rozpočtu, resp. o rozvoji obce/ mesta.

Cieľom projektu je čo najviac mladých ľudí aktívne vrátiť do systému, krok za krokom podchytiť to, že v ňom ostanú a čo najviac zvýšiť ich šance na vlastnú samostatnosť. Chceme odpilotovať komplexný prístup, ktorý si za najvyšší cieľ dáva aktívne a dlhodobé zvýšenie šancí klientov, ktorý po úspešnej implementácii na individuálnej úrovni chceme následne škálovať a prepájať inštitucionálne.