top of page
Home: Služby

To čo vonku, je aj dnu. To čo sa deje za našim plotom, resp. prahom sa nás tiež týka. Na to aby sa vo verejnom priestore udiali zmeny, keď kráčame ulicou, môžeme mať aktívny postoj a nenechať samosprávu v procese zmien osamotenú. 

Venujeme sa rozvoju korporátnej filantropie a poskytujeme finančnú pomoc rodinám  v krízovej situácii.

Participatívny rozpočet (PR) je živý proces, v rámci ktorého samospráva umožní obyvateľom diskutovať a zapojiť sa do rozhodovania o časti rozpočtu, resp. o rozvoji obce/ mesta.

Cieľom projektu je čo najviac mladých ľudí aktívne vrátiť do systému, krok za krokom podchytiť to, že v ňom ostanú a čo najviac zvýšiť ich šance na vlastnú samostatnosť. Chceme odpilotovať komplexný prístup, ktorý si za najvyšší cieľ dáva aktívne a dlhodobé zvýšenie šancí klientov, ktorý po úspešnej implementácii na individuálnej úrovni chceme následne škálovať a prepájať inštitucionálne. 

bottom of page