Darovať dobre, srdcom a nezištne

0949 428 239

Náš blog

 • Bariéry participácie

  12 okt 2018

       Mgr. Gizela Brutovská PhD., členka nášho tímu, spracovala štúdiu „Bariéry občianskej participácie na lokálnej úrovni.“ Ak vás zaujímajú viditeľné aj neviditeľné bariéry, s ktorými sa stretávame na Slovensku, začítajte sa. Materiál bol vypracovaný z prostriedkov EÚ – ESF a OP EVS. Bariéry občianskej participácie na lokálnej úrovni Úvod Význam občianskej participácia na lokálnej úrovni spočíva […]

 • „Malá“ asignácia

  11 okt 2018

         Pripravili sme návrh modelu „malej asignácie“, tzn. asignácie z miestnej dane. Ide o model, ktorý umožni obyvateľom obcí rozhodnúť komu venujú časť svojej miestnej dane. Začítajte sa.  Materiál bol vypracovaný z prostriedkov EÚ – ESF a OP EVS.     Základný koncept tzv. malej asignácie na úrovni miest a obcí Návrh implementácie nového participatívneho mechanizmu […]

 • O miestnych daniach

  10 okt 2018

  Prinášame vám materiál Miestne dane a poplatky, kde nájdete spracované popis 8 druhov miestnych daní a poplatkov. Zástupcovia samosprávy sa môžu rozhodnúť, či ich na svojom území zavedú alebo nie. Materiál bol vypracovaný z prostriedkov EÚ – ESF a OP EVS. MIESTNE DANE A POPLATKY Projekt „Občianska participácia na lokálnej úrovni“ realizovaný v rámci OP Efektívna verejná správa. KÓD projektu: 314011K070   Obec […]