Darovať dobre, srdcom a nezištne

0949 428 239

Z dobrých rúk

Z Dobrých Rúk – www.zdobrychruk.sk – združuje 15 chránených dielní po celom Slovensku. Snažíme sa vytvárať pracovné príležitosti pre 61 ľudí s postihnutím, autizmom a duševnými ochoreniami.  Aby sme vedeli ponúkať skutočné plnohodnotné produkty spolupracujeme aj s komunitou dizajnérov a vytvárame tak portfólio hand made produktov z kvalitných materiálov vytvorených ľuďmi so znevýhodnením.

Snažíme sa prekročiť i hranice pomoci, známej ako „Nedaruj mi rybu, nauč ma chytať ryby.”  Osobitnú pozornosť venujeme deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, osamelým mamičkám s deťmi, dlhodobo chorým ľuďom, ktorí sú znevýhodnení, príp. sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Svoje skúsenosti a poznanie venujeme:
–        Vytváraniu pracovných príležitostí a pracovných miest pre ľudí s postihnutím,
–        Rozširovaniu produktového portfólia v spolupráci s komunitou profesionálnych dizajnérov,
–        Manažmentom výrobných procesov v chránených dielňach, neziskových organizáciách a domovoch sociálnych služieb (DSS)
–        Marketingu produktov,
–        Získavaním zákaziek pre dielne, neziskové organizácie a DSS,
–        Zabezpečovaním logistiky predaja.

Našimi partnermi sú chránené dielne:
Anatex, Ayrton, Barlička, Dom Svitania, Jazmín, Prvosienka, PSC Impulz, Top Art, Zrnko, neziskové organizácie (Autistické centrum Andreas, Darujem ti tulipán, Šanca pre nechcených, Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla) a Domov sociálnych služieb Rosa.

Naše ocenenia:
– Erste Foundation za inovatívne podnikanie
– 2x cena za sociálne podnikanie NESsT (organizácia združujúca organizácie v strednej a východnej Európe, ktoré sa venujú rozvoju sociálneho podnikania)

Príbeh z dobrých rúk
Z Dobrých Rúk je projektom sociálneho podnikania, ktorý sme vytvorili v r. 2009. Úspešný štart projektu a zameranie na výrobné procesy nás viedlo v r. 2011 k rozhodnutiu založiť občianske združenie Z Dobrých Rúk, ktoré dnes vedie aj chránenú dielňu. Zistili sme, že ľudia výrazne preferujú poskytovať nezištnú pomoc deťom s vážnymi ochoreniami, resp. s postihnutím. Naopak nedarilo sa nám nájsť darcov pre mladých ľudí, resp. dospelých s postihnutím.

Hľadali sme cestu ako pomôcť aj im. Odpoveď nám dali priamo oni: „Dajte nám prácu.“ Stála pred nami výzva: vytváranie pracovných príležitostí. Začali sme objavovať, čo dokážu vytvoriť ľudia s postihnutím – o čo má na druhej strane záujem firemná klientela. Hľadali sme nápady, ktoré prinesú do chránených dielní zákazky. A tak sme vydali na cestu sociálneho podnikania.

Kontakt:
Ľuboš Tvrdoň
Email: tvrdon@zdobrychruk.sk
Tel.: 0908 521 135