Darovať dobre, srdcom a nezištne

0949 428 239

Dve percenta lokálne

Prichádzame s návrhom pilotného testovania nového finančného mechanizmu – POUKÁZANIA MIESTNEJ DANE na LOKÁLNEJ ÚROVNI vďaka podpore EÚ – ESF a OP EVS. V prípade úspešnej implementácie, umožní obyvateľom priamu účasť na rozhodovaní o použití časti miestnych daní na konkrétne projekty miestnych organizácií.