Darovať dobre, srdcom a nezištne

0949 428 239

Wellgiving

Tím Wellgiving sa venuje rozvoju filantropie, t.j. rôznych foriem darcovstva. Ľudí inšpirujeme pre dobro.

Našimi partnermi sú korporátne subjekty, ktorým poskytujeme know how, kompletný servis filantropických a dobrovoľníckych aktivít. Programy – obsah, kreatívu, nastavenie, či zameranie tvoríme podľa priorít partnera.

 Filantropia na mieru

  1. Administratívny servis filantropických aktivít, resp. podielu z dane (1,5-2% z dane) – finančný manažment projektov, marketingová príprava kampaní a PR
  2. Uplatnenie náhradného plnenia za produkty z kvalitných materiálov vytvorených chránenými dileňami v spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi
  3. Organizácia tvorivých workshopov pre zamestnancov
  4. Dobrovoľnícke aktivity, zamestnanecké granty
  5. Využívanie aplikácie e-grant na správu grantových programov, žiadostí o grant, správ, generovanie a evidencia zmlúv, manažment hodnotenia
  6. Poradenstvo v oblasti filantropie

Vzájomne prepájame projekty Z dobrých rúk” a dakujeme.sk, čo nám umožňuje poskytovať klientom celú škálu služieb v oblasti firemnej filantropie v širokom rozsahu.

Referencie:
Nadácia VÚB, Deloitte s.r.o., HB Reavis a.s., Nadácia Orange, CIB Alapiványi (CIB Nadácia, Maďarsko).

Kontakt:
Martina Tvrdoňová, riaditeľka
Email: tvrdonova@dakujeme.sk
Tel.: 0949 428 239