Darovať dobre, srdcom a nezištne

0949 428 239

dakujeme.sk

www.dakujeme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku, ktorý pomáha konkrétnym ľuďom a rodinám. Je plný autentických životných príbehov písaných priamo ľuďmi, ktorí chcú pomôcť iným, alebo ľuďmi, ktorí majú neľahký osud a nevedia si pomôcť sami.

Príbehy v číslach

Za obdobie jeho existencie sme sa spolu s vyše  20 darcami stali súčasťou viac ako 2700 životných príbehov detí, ľudí a rodín s neľahkým osudom.  Najčastejšie na „ďakujeme“ nájdete príbehy volania o pomoc rodín s postihnutím dieťatkomľudí s vážnymi ochoreniami, či ovdovelých rodín a rodín v núdzi z celého Slovenska.

Darcovia sami rozhodujú, ktorý z príbehov obdarujú. Od roku 2008 do dnešného dňa tak obdarovali cez portál ľudí vo výške takmer  1 500 000 Eur. Tešíme, že častejšie sa objavujú aj príbehy písané priateľkou,  pani učiteľkou, susedkou, či kolegyňou v práci na pomoci dieťaťu, človeku, rodine, ktorej osud jej nie je ľahostajný. Pokiaľ je to v našich silách snažíme sa prispieť k tomu, aby rodiny zvládli krízové obdobie, nezadĺžili sa a zostali v prirodzenom prostredí domova.

O dakujeme.sk

Dakujeme.sk vzniklo v r. 2008 ako projekt mamičiek na materskej dovolenke: Tiny Tvrdoňovej, neskôr aj Kamilky Hornáčkovej, a potom aj Slávky Toscherovej. Koncept dotvoril Ľuboš Tvrdoň a Daniel Duriš, ktorý aj naprogramoval jeho prvú verziu.

Pravdivosť všetkých príbehov overujeme.

Kontakty:

Martina Tvrdoňová foto

Martina Tvrdoňová, riaditeľka
email: tvrdonova@dakujeme.sk, tel.: 0949 428 239

 

 

Vlasta Miklošová – pomoc ľuďom, ktorí sú núdzi. Projekty na podporu príbehov ľudí na portáli. Marketing a PR aktivity.
email: vlasta@dakujeme.sk, tel: 0908 662 617

 

 

Kamila Horňáčková – evidencia darov na portáli
email: kamila@dakujeme.sk, tel: 0905 562 940

 

 

Alexandra Zlámalová – materiálna pomoc, projekty na podporu príbehov ľudí na portáli
email: alexandra@dakujeme.sk