Darovať dobre, srdcom a nezištne

0949 428 239

Šťastné a štedré Vianoce 2018… vďaka Vám!

Ďakujeme každému jednému z Vás, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do vianočného programu dakujeme.sk! Vyše 80 % vianočných príbehov bolo naplnených do cieľovej sumy! Špecifická vďaka patrí darcovi za možnosť znásobovať dary a mediálnej agentúre Dentsu Aegis a jej partnerom za mediálnu pomoc! Sme vďační vzácnej spolupráci aj so SAShE.sk. Takáto veľká vec je možná len vzájomnou spoluprácou. ĎAKUJEME!!!

Prečítajte si niektoré poďakovania priamo od obdarovaných – patria Vám:

„Milí naši darcovia, chceme sa Vám z celého srdca poďakovať za pomoc pre nášho Peťka. Peťko má už svoj vysnívaný vozík, s ktorým už chodí po dome sám. Vďaka Vašim dobrým srdiečkam bude môcť Peťko absolvovať aj veľmi potrebné rehabilitácie. Vážime si, že ste si vybrali práve Peťka a svojimi darmi ste ho podporili v napredovaní. Srdečne ďakujeme!“

„Náš sen, aby Mária bola taká ako pred ochorením sa stáva pomaly, ale isto skutočnosťou. Chce to ešte veľa práce a trpezlivosti, ale každý úspech nás posúva dopredu. Mária je veľmi trpezlivá a šikovná. Boli to zasa o trochu krajšie Vianoce s vedomím, že po novom roku môžeme zasa aj s Vašou podporou ďalej  rehabilitovať  Môžeme Márii kúpiť také potrebné vitamíny na jej oslabenú imunitu. Ďakujem spolu s dcérkou Mariou rodina Novotná“

„Boli sme veľmi prekvapení, že sa našlo toľko dobrých ľudí, ktorí šíria okolo seba dobro a nie sú im ľahostajné osudy druhých ľudí. Vyzbierané peniažky by sme chceli použiť na ich kúpeľňu liečbu v Turčianskych Tepliciach, kde absolvujú 3-týždennú liečbu. Tento rok to boli pre nás najkrajšie Vianoce, od Vás všetkých dostali sme nie len finančné dary, ale aj obrovskú nádej, že sa posunú o krok vpred vo svojom boji a splnia si sny byť ako ich zdraví rovesníci. Srdečná vďaka naši dobrodinci. S pozdravom rod. Koščáková“ 

„Veľmi si vážime, že sa našli takí, ktorí chcú a môžu pomôcť druhým, ktorí sú v núdzi, že mali súcit, želanie pomôcť. Nám ako rodine so 4 deťmi tieto peniaze veľmi pomôžu zceliť rodinu, nájsť si na seba viac času, zvládnuť starostlivosť o chorú Jasmínku, ktorá potrebuje 24-hodinovú starostlivosť a my sme už veľmi unavení, vyčerpaní. Nesmierne sa tešíme a ďakujeme Vám, hoci Vás nepoznáme, ale naše srdce sa teší a myslí na Vás, na štedrosť, ktorá zahrieva srdce. Rodina Kordošová“

„Pani Janke bolo umožnnené zakúpenie biolampy, ktorá jej pomôže pri jej liečbe a liečbe jej postihnutého syna, pre nich boli zakúpené aj potraviny na prípravu štedrovečernej večere, synovi som ešte z jedného projektu zabezpečila hračky a ruksak. Pani Monike bol zakúpený overlockový šijací stroj, ktorý jej bude nápomocný pri jej aktivitách, ktorým sa počas svojho voľna venuje a vytvára tak vecičky, ktoré jej pomáhajú zabudnúť na svoj nepriaznivý zdravotný stav a ich predajom pomáha aj škole, ktorú navštevuje jej syn. A posledný dar bolo zakúpenie palivového dreva pre Komunitné centrum v Dražiciach,kde kúria pevným palivovým devom. Komunitné centrum počas celého roka poskytuje sociálne služby a venuje sa práci a vzdelávaniu  deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako aj starším a osamelým občanom v núdzi. Palivovým drevom budú môcť počas zimy zabezpečiť plynulý chod Komunitného centra a vytvoriť vhodné podmienky na svoju činnosť.
Muránska Veronika“
„Milí darcovia a ľudia pomáhajúci prostredníctvom portálu ďakujeme.sk. Rada by som sa Vám zo srdca poďakovala za Marianku a jej dvojičku Mirku (3). Pre Marianku, ktorá má Downov syndróm a jej dvojičku Mirku sme snívali sen o rozťahovacej posteli, kde má každá vlastné lôžko, no zároveň sú k sebe stále blízko. Vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo sen zrealizovať a darovať dievčatám ich novú posteľ. Marianka a Mirka mali neskutočnú radosť z novej postele, v ktorej veľmi radi spávajú.  
Takto sa vďaka Vašej pomoci posunuli opäť o krok ďalej v samostatnosti, lebo príchodom novej postele Marianka a Mirka spávajú v detskej izbe so svojimi staršími sestrami, čím dopriali aj rodičom menej rušený čas na spanie.“    
„V mene našich ženičiek sa všetkým darcom chceme  poďakovať za vyzbierané finančné prostriedky, z ktorých sme pre ne nakúpili najpotrebnejšie šatstvo. Vďaka Vám si  spod vianočného stromčeka odnášali teplučké zimné topánky, papuče, tielka, ponožky. Veľmi sú Vám vďačné, lebo bez Vašej pomoci by si ich nemohli dovoliť kúpiť.  Ďakujeme! Mgr. Jozef Bukový – Centrum sociálnych služieb STRANÍK“