Workshopy

• Ľudia ich vnímajú ako najzaujímavejšiu aktivitu organizovanú v ich prospech.
• Dávajú príležitosť vyskúšať si námahu, ktorú vynaložia pri tvorbe produktov ľudia s postihnutím. Ľudia vďaka nim ocenia často šikovnosť týchto ľudí.
• Rozvíjajú tvorivosť.
• Podporujú dobrú náladu, atmosféru a neformálne spoznávanie sa.
• Návštevníci odchádzajú s vlastne vyrobeným výrobkom, t.j. osobným darčekom pre blízkeho.