Filantropia na mieru

Administratívny servis filantropických aktivít zahŕňa:

• Návrh smerovania, priorít, vytvorenie stratégie
• Analýzu potrieb v oblasti podľa želania donora/partnera
• Správu nadácie (spracovanie podkladov pre štátnu správu)
• Manažment grantových a zamestnaneckých programov
• Návrh a realizáciu vlastných filantropických projektov donora/partnera
• Monitoring
• PR (tvorba výročnej správy, komunikácia spolupráce na dakujeme.sme.sk, sociálnych sieťach, vytvorenie online interaktívnych aplikácií, podľa predstáv patnera/ donora)

Referencie:
Deloitte s.r.o., HB Reavis a.s., Nadácia Orange, Nadácia VÚB, CIB Alapiványi (CIB Nadácia, Maďarsko)

Naša prezentácia: Wellgiving – Ako zodpovedne podnikat