E-grant

Aplikácia e-grant je cloudové riešenie na správu grantových programov, resp. prijímanie žiadostí o grant. Umožňuje evidenciu žiadostí o grant, evidenciu fotografií, mediálnych výstupov, generovanie a evidenciu zmlúv, manažment hodnotenia, prijímanie priebežných a záverečných správ.

Aplikáciu e-grant využívajú Baumit, Centrum pre filantropiu, Deloitte, Holcim, Nadácia Poštovej banky, Nadácia SLSP, Nadácia SPP, Nadácia TB, Nadácia VÚB a iné.

E-grant nájdete TU.