Dobrovoľnícke aktivity

Majú vaši zamestnanci záujem maľovať so slabozrakými deťmi veľkorozmerné maľby, pomôcť s výrobou hand made produktov v chránenej dielni, viesť tvorivé dielne pre deti s rôznymi ochoreniami, alebo triediť šatstvo darované ľuďom bez domova, či podieľať sa na odstránení čiernej skládky?

Radi vám sprostredkujeme možnosť pomôcť zmysluplne a tvorivo.

konferencia

IMG_7405 IMG_7604 IMG_7632 IMG_7644