Nadácia VÚB

• Administratívny servis grantového programu „pre Nádej
• Administratívny servis Zamestnaneckého programu
• Administratívny servis žiadostí o partnerstvo
• Administratívny servis grantového programu „Hosťujúci profesor
• Administratívny servis grantového programu „10×10 000
• Administratívny servis grantového programu „Poklady môjho srdca
• Štartovné na podporu príbehov uverejnených na darcovskom portáli dakujeme.sk

nadacia vub