Nadácia Orange

  • Vytvorenie a manažment 2. fázy grantového programu „Darujte Vianoce“ venovanej podpore ľudí a rodín v núzi formou znásobovania darov od ľudí 1:1.
  • Séria workshopov pre zamestnancov.
  • „Shop Optimistov“ – facebooková aplikácia „Dobrý skutok má cenu“. Projekt spolupráce s chránenými dielňami.
  • Návrhy a výroba produktov na zákazku ľuďmi s postihnutím.

orange