CIB alapítvány – Maďarsko

  • Vytvorenie a administratívny servis grantového programu venovaného ochrane zdravia detí v rannom veku
  • Vytvorenie grantového programu venovaného sociálnej inklúzi

 

CIB alapitatvany