Deloitte

• Analýza príležitostí a potrieb v oblasti charity, podpory seniorov a dobrovoľníctva
• Vytvorenie a manažment grantového „Programu podpory sociálnych inovátorov“
• Vytvorenie a manažment „IDEA Day“
• Vytvorenie a manažment programu „Deloitte Academy“
• Vytvorenie a manažment ocenenia „Deloitte Talent Award“
• Manažment vybraných dobrovoľníckych aktivít