Projekt Tri generácie – Poštová banka

Dobrovoľníctvo spája ľudí, bez ohľadu na vek. Mení život tých, ktorí dávajú, i tých, ktorí sú prijímateľmi pomoci.

Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. Predpokladom získania podpory je napísať nápad, na ktorého realizácii sa budú spoločne podieľať ľudia všetkých generácií.

Nové trendy v zahraničí predpokladajú výraznejšie zapojenie najmladšej a najstaršej generácie do dobrovoľníctva.

Cieľom programu je podpora a rozvoj dobrovoľníctva naprieč generáciami. Inšpirovanie ľudí k spoločným dobrovoľníckym aktivitám.

Predmetom spolupráce je program venovaný projektom, v rámci ktorých dochádza k stretu aspoň 2 generácií.

a)     mladí ľudia

b)     rodina

c)     seniori

Vďaka grantovému programu Nápad pre 3 generácie sme podporili 17 dobrovoľníckych projektov spájajúcich 3 generácie dobrovoľníkov po celom Slovensku.

Viac o projekte: TU

projekt PB 3 gen

tri generacie