Podpora hudobných talentov – Deloitte Academy

DELOITTE TALENT AWARDS sú určené na rozvoj hudobného talentu a osobnosti mladých ľudí, ktorí sa

dlhodobo venujú vážnej hudbe a majú záujem rozvíjať svoje nadanie na hudobne zameraných vzdelávacích inštitúciách v zahraničí.

Deloitte Talent Awards 2014 boli udelené týmto študentkám:

Krisztina Gyöpös – klavír – študentka Hochschule für Musik und Theater Hamburg

Kristína Chalmovská – violončelo – študentka Zürcher Hochschule der Kürste Zurich

Alžbeta Klasová – saxofón – študentka Royal College of Music v Londýne

Dorota Matejová – baroková priečna flauta – študentka Conservatorium van Amsterdam

Abigel Rácz – klavír, orgán – študentka Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle an der Saale.

V roku 2013 spoločnosť Deloitte podporila rozvoj hudobných talentov poskytnutím troch štipendií na štúdium hudby v zahraničí. Zahraničné  štipendiá boli udelené Ľubici Paurovej na štúdium na Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz, nástroj: čembalo, ďalej Dorote Matejovej na štúdium na Conservatorium van Amsterdam, nástroj: moderná priečna flauta a baroková priečna flauta a Daniele Česlovej na štúdium na Akademia muziczna v Krakowe, nástroj: flauta.

Alžbeta Klasová

Abigel Racz

Abigel Rácz

Daniela Ceslová

Kristina Gyopos

Ľubica Paurová