Darujte Vianoce – nadácia Orange

Vytvorenie a manažment grantového programu „Darujte Vianoce“ venovanej podpore ľudí a rodín v núzi formou znásobovania darov od ľudí 1:1

Grantový program bude aj v tomto roku realizovaný v dvoch fázach. V prvej fáze budú predložené žiadosti posudzované hodnotiacou komisiou. V druhej fáze budú mať žiadatelia možnosť získať finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov od individuálnych darcov prostredníctvom www.dakujeme.sk. Každý finančný príspevok od individuálnych darcov Nadácia Orange zdvojnásobí do výšky 150 eur na jednu žiadosť.

Spolu Orange venuje pre príbehy z ďakujeme.sk až 20.000 EUR, ktorými znásobí vyzbierané čiastky od bežných darcov – ľudí, ktorí radi prispejú aj symbolicky na jeden zo 100 príbehov.

Uzávierka prijímania žiadostí o podporu je 17. novembra 2014 o 24:00 hod., do tohto termínu musia byť žiadosti predložené v elektronickej podobe prostredníctvom online systému e-grant.

Podrobné informácie o grantovom programe Darujte Vianoce 2014

v rámci podpory vyzbieranej čiastky realizujeme aj projekt so Sashe s názvom Sashe aukcia.
darujte vianoce2