Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránke Občianskeho združenia WellGiving venovanej ochrane osobných údajov platných pre stránku dakujeme.sk, aplikáciu Egrant a aplikáciu Hlasobcanov.

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v Občianskom združení WellGiving sa vykonáva v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Informácie pre dotknuté osoby a pre podávanie podnetov sú uvedené na stránke Informácie pre dotknuté osoby

_________________________________________________________________________________

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v Občianskom združení WellGiving

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v Občianskom združení WellGiving a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke http://www.wellgiving.sk/gdpr-pre-dakujeme-sk/ Vlasti dá sa z linku vyhodiť pre dakujeme.sk? aby bolo len http://www.wellgiving.sk/gdpr jednoducho, aby tam zostalo len gdpr)

Stránka http://www.wellgiving.sk/gdpr je oficiálnym sídlom informácií o ochrane osobných údajov v Občianskom združení WellGiving, je neustále dopĺňaná a aktualizovaná, obsahuje najnovšie informácie podľa doporučení Úradu na ochranu osobných údajov a súbor otázok/odpovedí i riešení konkrétnych problémov, preto ju pravidelne navštevujte!

Stránka http://www.wellgiving.sk/gdpr obsahuje na stiahnutie:

Informácie pre dotknuté osoby (názov dokumentu je Informácie pre dotknuté osoby)

Smernice a vzory:

  1. Ochrana osobných údajov – opatrenia vo vzťahu k spracovateľom dát v systéme egrant, resp. v systéme hlas občanov
  2. Zásady ochrany osobných údajov pri správe dotácií/ participatívnych rozpočtov/ grantových programov prostredníctvom informačných systémov Egrant a Hlas občanov
  3. Princípy narábania s citlivými údajmi v systéme egrant, resp. v systéme hlas občanov, pre oprávnené osoby
  4. Zásady ochrany osobných údajov pre prijímateľov adresnej pomoci a darcov v rámci projektu dakujeme.sk
  5. Zmluva o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľmi
  6. Vyhlásenie o mlčanlivosti poverenej osoby
  7. Vzor súhlasu na zverejnenie fotografií a videí maloletého dieťaťa

_______________________________________________________________________________________________________________

Zodpovedná osoba (DPO) Občianskeho združenia WellGiving, aplikáciu Egrant a aplikáciu Hlas občanov:

Martina Tvrdoňová

Občianske združenie WellGiving

Partizánska 2

811 03 Bratislava

IČO: 31808549

E-mail: tvrdonova@dakujeme.sk

 

Kontaktná osoba pre dakujeme.sk:

Kamila Hornáčková

Občianske združenie WellGiving

Partizánska 2

811 03 Bratislava

IČO: 31808549

E-mail: tvrdonova@dakujeme.sk