Darovať dobre, srdcom a nezištne

0949 428 239

Dobré správy prichádzajú….

Keď sme pred vyše polrokom dostali tento list, cítili sme, že „musíme konať“.

JÚN 2018:

„Dobrý deň,  som otec troch detí, zamestnaný  dvanásť rokov u jedného zamestnávateľa. Píšem Vám preto, lebo chcem požiadať o pomoc pre svoje deti,  ktoré sa momentálne nachádzajú v krízovom centre. Chcel by som vás požiadať o pomoc s bytom pre svoje deti .Nachádzam sa v situácii, že nikto mi nevie pomôcť, nakoľko trvalé bydlisko mám  na adrese rodičov, ktorí umreli ako bezdomovci. Problém je, že prenajímajúci si pri podpise zmluvy žiadajú  finančnú zábezpeku, na ktorú nemám a nemôžem sa ani zadĺžiť, pretože   tieto prostriedky by mi chýbali pre deti a veci, ktoré potrebujú pre svoj rast a vývin.  Hľadám pomoc pre svoje deti, aby sa nedostali do detského domova, nakoľko si to nezaslúžia ,chcem sa o ne starať, lenže nemám pre nich strechu nad hlavou a podmienky aby som sa o ne postaral . Ich matke
ich , ktorej boli prisúdené boli odobraté políciou a sociálnou kuratelou, pije a nezaujíma sa o ne, ani ich nenavštevuje. Chcem pre ne len to najlepšie, aby boli šťastné a mohol som sa o ne postarať.“ J.J.

Po overení si faktov sme štandartne vytvorili výzvu

A výsledok? Prečítajte si….

JANUÁR 2019:

„Dobrý deň,  prvom rade prajem všetko dobré v Novom roku. Po uplynutí dlhšej doby Vám chcem poďakovať ešte raz za Vašu pomoc, Bez nej by nebolo možné nič.
Deti sú so mnou, navštevujú základnú školu v mieste bydliska, majú nových kamarátov, ich zdravotný stav sa zlepšil a pomaly aj napriek psychickým problémom, ktoré potrebujú čas, sa z nich stávajú normálne, šťastné deti. Posúďte sami, prikladám foto. V novembri prebehol súd, na ktorom mi boli deti zverené. Viem, že ma čaká
ešte množstvo problémov, ale na tie som už ako rodič pripravený. Ešte raz Vám ďakujem za šancu vychovať z mojich detí slušných ľudí, v domácom prostredí. Ďakujem!“

Ďakujeme za Vašu ochotu pomáhať a meniť ľudské životy k lepšiemu!